Уважаеми родители,

На 17.06.2019 г. нашият бивш ученик Иван Добромиров Тодоров на 14 години претърпява тежка катастрофа и изпада в будна кома.

Молим за Вашето съпричастие и помощ за неговото лечение, чрез включването Ви в кампанията „Дарение вместо цветя за първия учебен ден“.

Благотворителността  ще се реализира чрез родителските активи по класове.

Събраните средства ще бъдат преведени по дарителска сметка:

IBAN: BG 72TTBB94001527219179

Титуляр: Добромир Емилов Тодоров – баща на Иван.

От името на училищното ръководство и колектива, училищно настоятелство и обществен съвет към СУ „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Варна, сърдечно Ви благодарим!

График за провеждане на родителски срещи през месец септември за класове от I до XII - Прочети

 

Педагогически колектив

     Колективът на СУ “Пейо Кр. Яворов” наброява 84 специалисти, от които 65 педагогически и 19 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в

Документи

Сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg Документи Бюджет Самостоятелна форма на обучение Приобщаващо образование Етичен кодекс Организация на учебния ден Годишен план Годишна училищна програма

Проекти

Текущи проекти, в които училището участва, както и архив с изминали проекти. “Еразъм+” и “Коменски” Еко-проекти “Твоят час” Други проекти 2014/2015 За поредна година училището активно работи по проект “УСПЕХ”. Учениците са включени в 24 групи. 360 ученици с интерес