Координати за връзка с училището по въпроси, свързани с дистанционното обучение на учениците в електронна среда:

е-поща: yavorov_varna@abv.bg
телефони:

Даринка Божинова - директор: тел. 0876540004

Мариана Минова - зам. директор учебна дейност: тел. 0886647153

Радостина Цветкова - зам. директор учебна дейност: тел. 0879563520

Педагогически колектив

     Колективът на СУ “Пейо Кр. Яворов” наброява 86 специалисти, от които 66 педагогически и 20 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в Германия,

Училищни Документи

Сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg Училищни документи Бюджет Самостоятелна форма на обучение Приобщаващо образование Обществени услуги Етичен кодекс Организация на учебния ден Годишен план

Проекти

Текущи проекти, в които училището участва, както и архив с изминали проекти. “Еразъм+” и “Коменски” Еко-проекти “Твоят час” Други проекти 2014/2015 За поредна година училището активно работи по проект “УСПЕХ”. Учениците са включени в 24 групи. 360 ученици с интерес