Педагогически колектив

     Колективът на СУ “Пейо Кр. Яворов” наброява 73 специалисти, от които 53 педагогически и 20 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в

Документи

Етичен кодекс Дневен режим Годишен план Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден Стратегия за развитие Програма за разкриване на занимания по интереси Програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище Програма за предоставяне на равни

Проекти

Текущи проекти, в които училището участва, както и архив с изминали проекти. “Еразъм+” и “Коменски” Еко-проекти “Твоят час” Други проекти 2014/2015 За поредна година училището активно работи по проект “УСПЕХ”. Учениците са включени в 24 групи. 360 ученици с интерес