Уважаеми родители,

Съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, Заповед №РД-09-3457/26.11.2020г. на МОН, Решение на Педагогически съвет с протокол №6 от 27.11.2020г. и Заповед на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" РД-07-499/27.11.2020г. се преустановяват присъствените учебни занятия за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. Обучението на учениците от 1 до 12 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните технологии във Виртуалната класна стая на платформата ШКОЛО, по утвърдено за първия учебен срок седмично разписание и нов график на учебните часове.

Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването

Заповед №РД-09-3457/26.11.2020г. на МОН

Заповед на Директора на СУ "Пейо Кр. Яворов" РД-07-499/27.11.2020г.


График на времетраенето на часовете за класовете от 1 до 4

График на времетраенето на часовете за класовете от 5 до 12


 

Педагогически колектив

     Колективът на СУ “Пейо Кр. Яворов” наброява 86 специалисти, от които 66 педагогически и 20 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в Германия,

Училищни Документи

Сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg Училищни документи Бюджет Самостоятелна форма на обучение Приобщаващо образование Обществени услуги Инструктажи във връзка с организирането и провеждането на

Проекти

Текущи проекти, в които училището участва, както и архив с изминали проекти. “Еразъм+” и “Коменски” Проект “Подкрепа за успех” Проект “Образование за утрешния ден” Еко-проекти “Твоят час” Други проекти 2014/2015 За поредна година училището активно работи по проект “УСПЕХ”. Учениците