На 03.06.2019 г. в зала „Пленарна” на община Варна се проведе традиционният за варненските училища фестивал „Варна – моят древен и нов град”. 13 проектни предложения от седем училища бяха представени в инициативата, организирана  от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Събитието  бе  част от програмата за насърчаване на творческите заложби на децата и студентите с изявени дарби. Проектите са съвместна дейност на  ученици и учители, като идеята е да се повиши гражданската ангажираност на учениците и да се стимулира тяхната съпричастност към развитието и проблемите на морската столица.

Атрактивното и уверено представяне на учениците от V, VI и IX клас при СУ „Пейо Кр. Яворов” плени журито и Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” реши да финансира реализацията на проектното предложение на яворовци на стойност 500 лв.

Варна – моят древен и нов град