Проект "Подкрепа за успех" - 2019/20 учебна година

През учебната 2019/2020 година СУ "Пейо Кр. Яворов" участва в проект "Подкрепа за успех" с 23 групи. 5 групи за занимания по интереси и 18 групи за допълнителни обучения по математика и български език и литература.

 

Проект "Подкрепа за успех" - 2018/19 учебна година

Програма и график на допълнителното обучение на групите в проекта: