На среща в СУ „Пейо Крачолов Яворов“ се проведе беседа между най-малките ученици - първокласниците и Инспектор „Детска педагогическа стая“. На беседата се обсъдиха основни правила за безопасно движение по пътищата, онагледени с демонстрации.
Всички първокласници получиха бележник "Спазваме правилата заедно", брошура „Моите правила за движение по пътищата“, както и светлоотразителна гривна с послание „Аз внимавам на пътя“.

Беседа между първокласниците и Инспектор „Детска педагогическа стая“