Ученици на СУ „П. Яворов“ получиха сертификатите си за участие в  Националния конкурс за детско творчесво „Съзнателна планета“, част от Международния проект „ CONSCIUNS PLANET“.

Участниците от 4-ти и 6-ти клас се представиха отлично и в двете категории на проекта. В категорията за детска рисунка „Почвата – дом за милиони организми“ бяха наградени ученици от иновативната паралелка на 4-а клас, с кл. ръководител Иванка Николова, а за пространствен минипроект „Моята красива биоградинка“ – ученици от 6-а, 6-б и 6-г клас.

За включването си в конкурса те получиха от организаторите и дърво – Пауловния, което засадиха в училищния двор.

Национален конкурс за детско творчесво „Съзнателна планета“