Уважаеми седмокласници и родители,

съгласно "Правила за запознаване на учениците и родителите/настойниците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език" може да се запознаете в оценителските центрове, както следва:

ПГИ "Иван Богоров" - по български език и литература

МГ "Д-р Петър Берон" - по математика

Дати определени за запознаване с резултатите - 28 и 29 юни 2022 г. от 9:00 до 13:00 и от 13:30 до 17:30 часа

Учениците е необходимо да се легитимират с ученическа лична карта и служебна бележка (която всеки получи преди явяване на изпитите), а родителят/настойника с лична карта.

Председателите на комисиите  регистрират заявеното желание в "Дневник".

Запознаването с оценената индивидуална работа става чрез влизане в системата в присъствието на член на комисиите, като ученикът и неговия родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдените точки. Сканираното изображение НЕ може да бъде снимано, записано, отпечатано и изнасяно от залата. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

При възникнала необходимост от сверяване на оригиналната изпитна работа със сканираното й изображение, ученик подава писмено искане до Председателя на РКПОИР в срок определен в заповедта на началника на РУО-Варна.

 

 

Запознаване с писмените работи по български език и математика на учениците от 7 клас