На 10.03.2022 г. се състоя петия урок от поредицата иновативни уроци, на тема „Информационните технологии за опазване на живота в Черно море“.  И този път в ролята на учители бяха учениците от IXа  клас – Калина, Самуила, Константин, Никол, Ивелин, Деян и Ралица, а ученици бяха децата от IVа клас. Обучението се основаваше на споделени знания и опит от двете възрастови групи. Добра мотивация за учене се постигна чрез занимателни задачи и сръчни ръчички.

Ето какво включи техният урок:

  • Въвеждаща презентация, в която се обясни как информационните технологии участват в пречистване на морската вода, кой е най-сериозния замърсител на морето и как да опазим Черно море от замърсяване;
  • Интерактивна онлайн задача „Намери съответствията“, в която четвъртокласниците трябваше да свържат изображение със правилната думичка;
  • Създаване на оригами „Лодка“. С помощта на големите учениците от девети клас и учителя, малките трябваше сами да направят оригами „Лодка“ от цветна хартия.

С ентусиазъм и желание да покажат знания децата решиха вярно задачата „Намери съответствията“, в която показаха взаимовръзки между стари и нови знания.

Най-голям интерес сред четвъртокласниците предизвика направата на оригами, тъй като те успяха да ги изработят сами. Децата се справиха отлично – сръчни ръчички. Запазиха си сглобените лодки за спомен от иновативния урок.

Благодарим за пореден път на учениците от IXa  клас за старанието и доброто представяне! Беше удоволствие!

Лилияна Миланова и Аглика Джелепова

учители по Информатика и ИТ

Иновативен урок “Информационни технологии за опазване на живота в Черно море”