В последната седмица на март се проведе последния от всички иновативни уроци по География и икономика, на тема „Енергия и природни паркове“.
Под ръководството на Любомир Ангелов и Диана Цанкова – учители по география и икономика, Енергетиците от XI-а клас демонстрираха своите знания и умения по глобалната тема за тази учебна година „Енергийна ефективност“, и разясниха значението на управлението на всички видове енергийни източници в Република България.
Урокът започна с „безплатно“ раздаване на 1 брой от вестника „Енергия на бъдещето“ от ученик от 6-а клас, в който бяха изложени най-мощните енергийни източници в света. Разпределени в екипи, шестокласниците изгледаха видеоматериал на тема „Природни паркове в България“, след което попълниха работните листи. Чрез презентация предствена от XI-а, шестокласниците научиха основните плюсове и минуси на всички видове енергийни източници в страната. След презентацията на учениците бе заложена задачата да подредят съответните пъзели по групи и да кажат кой от енергийните източници са открили. Като за финал на урока на шестокласниците бе предоставена възможност сами да изберат под формата на истинско гласуване с хариени бюлетини, всеки един от тях какво би избрал за енергийен източник.
На основата на всичко изложено учениците изказаха собственото си мнение, вот и не на последно място изгледаха видемоматериал върху домашно направена 3D холограма, която всеки един от тях може да си направи. Идеята за рециклиране и пестене на енергийни ресурси не беше подмината и в този урок.

          

Иновативен урок по География и икономика – „Енергия и природни паркове“