Математическото състезание "Математика за всеки" за ученици от 4 клас, ще се проведе на 28 юни 2020 г.  в МГ "Петър Берон", гр. Варна.

За участието си всеки родител от името на ученика подава заявление за участие до директора на училището в което се обучава ученикът. В срок до 16.06.2020г. училището ще изпрати получените заявления за участие в училището домакин. Моля, прочетете приложената документация.

Декларация за информирано съгласие

Организация на състезанието

Попълнените декларации изпращайте на мейл адрес: yavorov_varna@abv.bg

Математическо състезание “МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ” за ученици от 4 клас