Преди броени дни 30 педагогически специалисти по информатика и информационни технологии се завърнаха от обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“.
Г-н Нинов учител по информатика и информационни технологии в СУ „Пейо Кр. Яворов“, беше част от екипа и имаше уникалната възможност да се потопи в света на бъдещето.
Обучението се проведе в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Женева, Швейцария. То включваше редица лекции, лабораторни упражнения, демонстрации и социални събития. Учителите имаха невероятната възможност да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център, да се запознаят със съвременната наука, която се развива в ЦЕРН, да общуват с българските учени, работещи там.
По време на лекциите присъстващите бяха въведени във физиката на елементарните частици, ускорителите и тяхното бъдеще. Беше представена информация за комплекса ускорители в ЦЕРН и управлението им. Учителите се запознаха с предназначението и работата на детекторите на елементарни частици и електрониката, която се използва за експериментите, както и с приложението на откритията в медицината. Специално внимание беше обърнато на откриването на Хигс бозона и изучаването на тъмната страна на Вселената. Особено интересни за информатиците бяха лекциите за грид технологиите, суперкомпютрите и доброволните изчисления, за сервизните роботи и тяхното приложение в опасни среди. Учителите имаха възможност да посетят: Контролния център на ЦЕРН CCC, Antimatter Factory (фабрика за антиматерия), ускорителя LEIR (пръстен за йони с ниски енергии), Data Centre (център за данни), офиса на Тим Бърнърс-Лий, където е изобретена world wide web (www), Globe of Innovation (изложба на науката и иновациите), експериментите ATLAS, ALICE и CMS (Компактен Мюонен Соленоид). В учебната лаборатория на ЦЕРН (S'CoolLAB) те проведоха експеримент за откриване на елементарни частици чрез изработен от тях cloud chamber (облачна камера), а в CMS се спуснаха на 87 метра под земята в помещенията за контрол на детектора.
Завръщайки се в България, преподавателите ще споделят информацията, познанията, опита и ресурсите, които са придобили по време на обучението си в ЦЕРН. Така, вдъхновени от всичко научено, почувствано и видяно, ще се превърнат в истински посланици на науката и модерните технологии, които да насърчат и мотивират своите ученици към аналитично мислене, креативност и жажда за нови знания.

Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“