Координатор на проекта: Белгия

Партньори /9 държави/: Франция, Полша, Обединено Кралство Великобритания, Норвегия, Финландия, България, Малта, Белгия, Италия

Темата на проекта е „УСМИВКА”. Така ще се нарича крайният продукт - съвместен вестник, създаден от  9 европейски училища в печатен  и онлайн вариант,  комбинация от писмени репортажи, филми, снимки, блогове и подкасти. Темите са замислени така, че да накарат учениците да изследват начина на живот, традиции, обичаи, възгледи на своите партньори. Вестникът ще бъде разпространяван сред местната общност и семействата с цел да се ангажират допълнително с училищата, реалния живот и работната среда. С използването на виртуално работно пространство, чрез електронна поща, Skype, видео-конферентна връзка учениците ще могат да споделят своите материали с партньорските училища, ще могат да общуват помежду си ефективно.

Нашите деца са бъдещето на една мултикултурна Европа. Затова е все по-важно в тези противоречиви и трудни времена  учениците  да виждат себе си като отговорни граждани на света, които искат да създадат по-добро бъдеще за себе си и за другите, да използват своя талант по най-добрия начин, да формират качества на лидери за решаване на проблемите - творчество, увереност, мотивация, отговорност, адаптивност и комуникационни умения.

Основната цел на  проекта е да формира у учениците лидерски умения и умения за работа в екип, които могат да им помогнат в бъдеща кариера, като им дава възможност да се учат от други култури и да ценят единството и разнообразието.

  • Да ​​увеличи уважението към разнообразието на език и култура в Европа
  • Да насърчава творчеството и ИКТ умения на учениците
  • Да насърчава мотивацията на учениците в обучението в училище и в извънкласните форми
  • Да се ​​създаде платформа, където ученици с различни способности и интереси могат да покажат истинската си същност и да тестват своите умения чрез различни средства.
  • Да насърчава добра педагогическа практика в рамките на партньорските училища

Проектът включва набор от умения и роли за децата, за да работят. Те ще трябва да работят в екип, да спазват крайни срокове, ще се научат да бъдат по-добри комуникатори, докато учат за разнообразните лингвистики в Европа, ще се научат да представят творческата си  работа пред широка аудитория.

Виртуалното работно пространство, използвано за целите на проекта ще даде на учениците възможност за по-голяма самостоятелност -  те избират какво и как да представят работата си, ще бъдат отговорни за управлението на своето време и ресурси. Учениците ще имат възможност да покажат своите умения и таланти чрез виртуални средства и чрез крайния продукт. Това следва да доведе до по-голяма ангажираност на родителите и увеличаване на подкрепата за образованието на детето в бъдеще.

Всяко издание ще включва определена тема и въпроси, които ще се обхващат по различни начини на английски език, за да се даде възможност за практическо използване на езика и да се позволи на учениците да подобрят говорните си и писмени умения. Учениците ще създадат екипи с възложени роли - фотограф, писател, уеб дизайнер. Проучванията за създаване на съдържанието ще обогатят европейската култура на учениците и тяхната роля в нея.

Обмяната на учебни планове и методи на преподаване между страните по време на визитите и чрез виртуалните средства ще допринесе за  по-задълбочено вникване в педагогическата практика на партньорските държави.

 

Финландия-стена на приятелството
Финландия-посрещане
малта-усмивки
малта-междучасов двор