Учениците от 10 клас Ина Тихомирова Ташева и Суна Исуфова Хасанова представиха СУ "П. Кр. Яворов" на организирания от Русенския университет "Ангел Кънчев" ученически конкурс "Млад приятел на природата" на тема "Почистване на отпадъчни води". За успешното си участие те бяха отличени със сертификат от ректора на университета проф. д-р В. Пенчева.

Сертификат за успешно участие в конкурс “Млад приятел на природата”