Проектът третира екологични проблеми. Партньори са училища от България, Полша, Турция, Испания, Румъния, Гърция. Целта на проекта е учениците да се запознаят с проектите, които се разработват от местните власти и ЕС в защита на природата. Дейностите включват рекламиране разделното събиране на отпадъци в района, в който живеят, изработване на различни произведения на изкуството, за да се покаже значимостта на рециклирането.

Главната цел е разработка на екологични проблеми и включване на широка група тийнейджъри и местни граждани в екологичното образование.

Цели на проекта:

  • Учениците да оценят своя принос към околната среда
  • Да предприемат конкретни действия по проблеми, свързани с промяната на климата, замърсяването на въздуха, застрашени видове
  • Да предприемат действия за подобряване средата на живот и работа
  • Да рекламират рециклирането, разделното събиране на отпадъци, използването на велосипеди вместо коли
  • Да се развива творческия елемент

Дейности и продукти: По време на проекта се отбелязват международни дни за защита на природата. Подготвена е изложба „Красива природа”. Учениците се запознават с проектите, които се разработват от местните власти и ЕС в защита на природата. Те рекламират разделното събиране на отпадъци в района, в който живеят, изработват различни произведения на изкуството, за да покажат колко важно е рециклирането.

Партньорска среща Гърция
Испания - Ден на влажните зони
Партньорска среща България
Румъния - Ден на водата
Турция-постер Да спасим планетата