На 19 януари се проведе третият иновативен урок за тази учебна година, на тема „Мобилните приложения за здравословно хранене“. Под ръководството на Л. Миланова и Ир. Илиева – учители по информатика и ИТ, и този път ЕкоЕкперти от 10 а клас (Цветемира, Самуила, Константин, Николай, Ивелин и Александър), показаха на петокласници как технологиите могат да се използват при проследяване на физическата активност, храненето и здравето на човека.

В презентация големите ученици припомниха трите основни групи хранителни вещества и значението им в здравословното хранене. Демонстрираха използването на три мобилни приложения - Cronometer, Water Drink Reminder и Крачкомер и изясниха възможностите им при проследяване на приема на хранителни продукти и вода, приетите и изразходвани калории, съставянето на хранителен режим и състоянието на човека.

Изключително динамично премина интерактивната игра „Бинго“, в която петокласниците, работейки в екипи по двама на лаптоп, отбелязваха и оцветяваха, в очакване да направят линия, изтеглени от водещия думички на храни. Големият интерес и желанието за победа предизвика повторение на играта, за което Екоекспертите бяха подготвени с допълнителни думи.

Урокът приключи при висок емоционален градус, удовлетворение от съвместната дейност и обща снимка.

Иновативен урок по ИТ „Мобилните приложения за здравословно хранене“