В периода 2012-2014 г. СОУ „Пейо Яворов” и Училище №21 в Крайова, Румъния реализираха с съвместен двустранен проект по програма Коменски – „Учене през целия живот”, озаглавен “Целият свят е сцена” като фокусът бе върху различните роли, които всички ние играем в живота. Избраните области бяха базирани на проучване на интересите на учениците и очертаха основните им предпочитания - музика, мода, филми, обичаи, живота на тийнейджърите. През двегодишния период  под ръководството на координатора  Даниела Лазарова подрастващите  подготвиха презентации и портфолия за училищния живот, обичаите и традициите и работиха върху двуезичен речник. В двете училища се сформираха тийнейджърски творчески екипи с цел да се проектира мода за тийнейджъри. Участниците  проведоха проучвания за създаване на съвместна Топ десет музикална класация. Двете училища обединиха усилия за написване на пиеси върху училищния живот, която  се представи на финалната среща. Учениците  разменяха впечатления посредством видео-конферентни връзки.  За постигане на по-добра комуникация български и румънски ученици  изучаваха съответно румънски и български език.

Проектът  бе пряко интегриран в учебната програма и  включи  активното участие на цялата училищна общност, родителите и други партньори. Финансирането от 11 000 евро  подпомогна реализирането на съвместните дейности както и размяната на визити през май 2013 и 2014 г.

На този адрес може да посетите официалния сайт на проекта