На 9 ноември в зала „Одесос“ на хотел Черно море ученици от СУ „П. Кр. Яворов“ участваха в  заключителната среща по международен проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци МЕЛТЕМИ“, организирана от Института по океанология на БАН във Варна.

            В периода март 2018 – ноември 2019г. ученици от 6 и 7 клас участваха в 4 акции за мониторинг на плажни ивици „Камчийски пясъци“ и „Шкорпиловци“, където събираха, категоризираха и измерваха отпадъци от антропогенно и техногенно замърсяване в обследваните райони. На срещата, в презентация доц. д-р Петя Иванова представи количествен и сравнителен анализ на резултатите от полевата работа на децата.

            В рамките на проекта учениците се включиха и в 4 новаторски инициативи „ Blue cafes”, с цел повишаване осведомеността на широката общественост за голямото въздействие на морските отпадъци върху екологичното равновесие и развитието на черноморския регион.

            За активно участие в дейностите по проекта доц. д-р Виолин Райков, ръководител на проекта от българска страна, награди СУ „П. Яворов“ с голям смарт телевизор, а на най-активните, създали макети, рисунки и информационни материали по темата за морските отпадъци, връчи грамоти и награди. Всички ученици и техните ръководители Б. Желязкова, Д. Цанкова и Н. Дончева получиха сертификати за участие в проекта.

            Като представител на родителската общност на заключителната среща присъства и Г. Попова, зам.- председател на Обществения съвет на училището.

Заключителна среща по проект „Mелтеми“