Обща информация

Учениците от 1 до 4 клас се включиха в най-новия образователен проект в училището с наименование „Големият лов на растения“ на Програма Екоучилища и Toyota съвместно с  Ботанически градини Kю. Проектът се фокусира върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията в училищния двор и свързаните с тях видове. 

Този вълнуващ проект насърчава децата да изследват заобикалящата ги природа, както и да се присъединят към други училища в най-големия до този момент научен училищен проект. 

Чрез проведена анкета се установи нивото на осведоменост за биоразнообразието сред учениците от 1, 2 и 3 клас. Децата проучиха видовете дървета в училищния двор и създадоха карта за местообитанията им. Те активно се включиха в засаждането на 80 фиданки от черен бор в училищния двор и засяха жълъди от дъб.

Дейностите, които „Големият лов на растения“ предлага, ще ръководят децата през редица научни процеси, ще ги научи на изграждане на технически умения и разбиране, развиване на критично мислене, както и ще им даде възможността да дадат своя принос към науката и опазването на околната среда.