XVI Учителска Спартакиада на Синдиката на българските учители
прочети ...
На 1.09.2020г.  в к.к. Албена  беше открита XVI Учителска Спартакиада на Синдиката на българските учители. Състезанието се провежда всяка година, като през
На вниманието на родителите, чиито деца посещават училища!!!
прочети ...
Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-21 година в условията на COVID-19
прочети ...
Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г.
Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа
прочети ...
За всички нас предстои една необичайна учебна година - година на предизвикателства, изпитания, отговорности. В изпълнение на ангажиментите си към
Свободни места за ученици, след трети етап на класиране
прочети ...
Свободни места за ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 г., след трети етап на класиране, както следва: Период
Списък със задължителна литература за учениците от 2 до 12 клас
прочети ...
    УТВЪРДИЛ: Д. БОЖИНОВА - ДИРЕКТОР   С П И С Ъ К с препоръчителна литература за лято 2020 Скъпи
Онлайн книга с дейности по проект “Големият лов на растения” 2020
прочети ...
Учениците от втори клас на СУ "Пейо Яворов", направиха своя онлайн книга с дейности по международния проект "Големият лов на
Предизвикателството “Да посадим гора” – проект “Големият лов на растения” 2020
прочети ...
Учениците от първите класове на СУ "Пейо Яворов" , гр. Варна изпълниха две предизвикателства по международния проект "Големия лов на