На вниманието на родителите, чиито деца посещават училища!!!
прочети ...
Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-21 година в условията на COVID-19
прочети ...
Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г.
Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа
прочети ...
За всички нас предстои една необичайна учебна година - година на предизвикателства, изпитания, отговорности. В изпълнение на ангажиментите си към
Свободни места за ученици, след трети етап на класиране
прочети ...
Свободни места за ученици след завършено основно образование за учебната 2020/2021 г., след трети етап на класиране, както следва: Период
Списък със задължителна литература за учениците от 2 до 12 клас
прочети ...
    УТВЪРДИЛ: Д. БОЖИНОВА - ДИРЕКТОР   С П И С Ъ К с препоръчителна литература за лято 2020 Скъпи
Онлайн книга с дейности по проект “Големият лов на растения” 2020
прочети ...
Учениците от втори клас на СУ "Пейо Яворов", направиха своя онлайн книга с дейности по международния проект "Големият лов на
Предизвикателството “Да посадим гора” – проект “Големият лов на растения” 2020
прочети ...
Учениците от първите класове на СУ "Пейо Яворов" , гр. Варна изпълниха две предизвикателства по международния проект "Големия лов на
Киселинен дъжд – проект “Големият лов на растения” 2020
прочети ...
Ученици от 3 „А“ клас на СУ „Пейо Яворов“ чрез макети и опитна постановка визуализират образуването на киселинните дъждове и