Училището е удостоено с приз „Училище без насилие и стереотипи“. Отличието е дадено от Министерството на образованието и науката и „Джендър - образование, изследвания и технологии“ за работата на колектива по превенция на проявите на тормоз сред учениците.

СОУ „Пейо Яворов" е част и от международен проект по програма „Еразъм +" на тема „Еразъм без тормоз". Партньорите ни са от Гърция, Италия, Турция, Белгия, Полша, Румъния Финландия, Испания, Германия.
Първата партньорска среща по проекта се проведе в периода 7 – 12 декември във Варна.

Тридесет и шест чуждестранни ученици и учители работеха с българските домакини по създаването на многонационален речник на толерантността и представиха уроци за предотвратяване на насилието в училище.
Учители и ученици преминаха обучения за работа с портала за сътрудничество eTwinning и за безопасното използване на интернет. Партньорите заедно търсиха подходи за справяне с негативните прояви сред учениците посредством занимания със спорт и изкуство, тренинги „Игри на доверието" и „Кула на приятелството". Целта е - ефективни решения за борба с агресията в училищната среда.

СОУ “Пейо Яворов” – Варна, получи приз “Училище без насилие”