Уважаеми родители и ученици,

от 12 април 2022 г. се възобновяват тренировките по плуване в закрит училищен плувен басейн "Яворов" по установения график.

Линк към график за часовете по плуване

Линк към - Правилник за вътрешния ред на закрит училищен плувен басейн "Яворов"

 

Възобновяване на тренировките по плуване в начален етап