Уважаеми родители,

всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. За повече информация относно подаване на заявление-декларация, моля прочетете прикачения файл!

Информация до родителите

Информиране на родителите на деца записани в първи или осми клас, за отпускане на еднократна помощ