За всички нас предстои една необичайна учебна година - година на предизвикателства, изпитания, отговорности.

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации обединени от обща цел. В тази връзка публикуваме и линк към Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"  и с Центъра за безопасен интернет:

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа