Проектът „Вижте какво сме направили” е с екологична насоченост. В него си партнират ученици от България, Румъния, Турция и Италия за опазване на околната среда, застрашена от човешкото невежество. Основните дейности са свързани с подобряване и опазване на екологичната обстановка в района и активно включване на местната общност.

Главната цел е разработка на екологични проблеми, опазване на околната среда  и включване на широка група ученици и местни граждани в екологичното образование.

Цели на проекта:

  • Да се повиши екологичното образование
  • Учениците да извършат изследователска дейност за откриване на основните замърсители в региона
  • Да предприемат конкретни действия за защита и опазване на природата
  • Да се развива творческия елемент
  • Да се изградят умения за работа в екип.

          Дейности и продукти: По време на проекта учениците проучват екологични проблеми, свързани със замърсяване на околната среда, причинени от дейността на човека. Изготвят  портфолио „Екологичното здраве на Земята“ с рисунки, снимки, есета и доклади, свързани с факторите, замърсяващи планетата. Готовите продукти са представени на изложбите „Използвахме отново“, „Фантазии от природата“, „Бъдещето на земята през моите очи“, „Жадната планета“. Изготвен е съвместен еко-календар с най-добрите рисунки.

Румъния, 2011-българският екип
Италия, 2012, Еко-шествие Да спасим планетата
България, 2012-Екопарк-Екологичен бумеранг
Турция,2012-фолклорен детски еко-фестивал
Турция, 2012-екоконференция