Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – Варна кандидатства по НП 21 „Заедно в изкуствата и в спорта“.  Програмата съдържа два модула. По Модул 1 – Изкуства е предвидено сформирането на театрална група, а по Модул 2 – Спорт сформиране на два отбора съответно по баскетбол и волейбол. Ръководителят на групата по театрално изкуство се предвижда да е външен специалист, а треньорите на двата отбора по направление Спорт са специалисти от училището.

Целите, които СУ „Пейо Крачолов Яворов“ – Варна си поставя със сформирането на групата по театрално изкуство и отборите по баскетбол и волейбол е изграждане на  личности с креативно и нестандартно мислене, въображение, можещи да изразяват и интерпретират себе си, повишаване качеството и ефективността на училищното образование, подобряване постиженията на учениците, придобиване на ключови компетентности, развиване и реализация на творческите и спортни заложби и потенциала на младите хора.

Това би  допринесло за изграждане на необходимите на учениците умения за 21-ви век, за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение. Училището ще развие у учениците система от универсални умения и нагласи за критично мислене, креативност, инициативност и вземане на решения, справяне с проблеми, и работа в екип.

Повече информация относно националната програма - прочетете тук

 

Отборът по баскетбол по НП “Заедно в изкуствата и спорта”

Отборът по баскетбол с треньор Снежана Йоргова за втора поредна година работи успешно по националната програма. Тимът е сформиран през...

Read More

Отборът по волейбол по НП “Заедно в изкуствата и спорта”

Отборът по волейбол с треньор Калина Павлова за втора поредна година работи успешно по националната програма. Тренировките се провеждаха с...

Read More

Театрална група на руски език „Улыбка“

По Модул 1 Изкуства - беше сформирана театрална група на руски език „Улыбка“ с ръководител Розалина Димитрова. Малките актьори представиха...

Read More