Уважаеми родители,

родителските срещи преди началото на учебната година за I, V и VIII клас ще се проведат на следните дати:

I a клас - 8.09.2020 г.

I б клас - 9.09.2020 г.

I в клас - 10.09.2020 г.


VIII а клас - 11.09.2020 г.

VIII б клас - 11.09.2020 г.


V а клас - 21.09.2020 г.

V б клас - 23.09.2020 г.

V в клас - 24.09.2020 г.

V г клас - 25.09.2020 г.

Родителски срещи 1, 5 и 8 клас