Уважаеми родители и ученици,

СУ „Пейо Кр. Яворов“ обявява следните свободни места

към 24 юни 2019г. за учебната 2019-2020 година.

3 клас – 2 свободни места

4 клас – 1 свободно място

5 клас – 4 свободни места

6 клас – 4 свободни места

7 клас – 1 свободно място

 

Свободни места за учебната 2019/2020 година