ТЕАТЪР! Само шест букви, а каква надежда и вяра дават за бъдещето!
Учителите по български език и чужди езици в СУ „Пейо Яворов“ участваха във вътрешно-квалификационна дейност с лектор Розалина Димитрова – старши учител по руски език. Те получиха полезна информация за използването на театралната педагогика в училище като средство за развитие на актьорските способности на децата и колективното творчество. Играта и свързаните с нея преживявания пораждат отношение към предмета, към героя, към епохата.
Кукленият театър е едно от най-забавните занимания за най-малките. Детето искрено вярва и се вживява в случващото се на сцената. В училищната театрална педагогика често се използват театрални етюди не само като средство за активизиране на съществуващия актьорски опит на ученика, но и като практическо средство за усвояване на учебния материал. Те способстват за активното усвояване на чуждия език като децата се учат да го използват в реални ситуации.
Заниманията с театър задействат всички ресурси на детето – от неговата воля до неговото тяло. Работата над изразителното четене на художествен текст развива въображението, което помага на развитието на речта.
С какво привлича учениците сценичната дейност? Преди всичко с възможността да видиш резултата от своя труд. Театърът също така дава възможност да поговорим за сложния свят на човешките взаимоотношения, заедно да обсъждаме въпроси, които ни вълнуват.

Театрални подходи за развитие на диалогичната реч в уроците по роден и чужд език