Учениците от СОУ „П. Кр. Яворов“  засадиха 40 дървета за устойчиво бъдеще, по повод на Деня за мир на ООН.
Залесителната кампания се провежда заедно с други училища по целия свят. Първите дървета ще бъдат засадени в Океания. Следвайки слънцето, нови дървета ще бъдат засадени в Азия, Европа, Африка и накрая в Америка.
Това събитие има огромен успех всяка година. Миналата година над 5000 училища в 132 държави засадиха 600 000 дървета при тази инициатива. Тази година се очаква да бъде дори по-успешна.
В България  мероприятието се организира от Българско движение „Син флаг“ по Международната програмата “Учим за гората“ /LEAF/ и ENO - Околна среда онлайн - глобално виртуално училище за екологично съзнание и устойчиво развитие.
Дърветата, които децата засадиха в училищния двор, са от местни видове, като на всяко едно дърво ще се направи паспорт и ще се полагат грижи за него, като символ на надеждата и непрекъснатостта на живота.

Това събитие свързва децата по целия свят, за да се обърне внимание на проблемите на природата. Нещо повече - събитието насърчава мира и образованието, и повишава информираността на децата в училище за важността на дърветата и горите в световен мащаб.

Ученици засаждат дървета по повод Деня за мир на ООН