В изпълнение на плана за работа, комисията за работа по проект „Заедно –напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети“ организира вътрешноучилищна квалификация на тема: „Иновативното училище в системата на училищното образование – проблеми и перспективи“.

Обучението се проведе онлайн, във виртуалната учителска стая на „Школо“. Под формата на презентация, Десислава Христова и Бисера Желязкова запознаха учителската колегия с основни теоритични постановки, нормативни документи и актуални въпроси, касаещи иновативните училища. Беше представена подробна информация за целите, темите за работа и очакваните резултати по разработения проект, в предстоящия четиригодишен период на работа на СУ „П. Яворов“ като иновативно училище.

В последваща дискусия бяха обсъдени проблемите и перспективите, които стоят пред иновативните училища. Д. Стоянова – директор на училището и представители на колегията изказаха подкрепа на комисията за предстоящите дейности, и оцениха като добра перспектива включването на СУ „П.Яворов“ в Националната програма „Иновации в действие“.

Линк към презентацията

Вътрешноучилищна квалификация „Иновативното училище в системата на училищното образование – проблеми и перспективи“