Въпреки трудната и необикновена учебна година за възпитаниците и учителите в СУ "Пейо Яворов", вестник "Аз-буки" - седмичник за образование и наука към МОН, даде своята висока оценка за качеството на образователния процес в нашето училище. 

Заглавна страница на брой 24 от 2021 година на вестник "Аз-буки"

Статия за СУ "Пейо Яворов" във вестник "Аз-буки"

Другите за нас