Природата е наш дом и затова е важно да я пазим.

Природата е навсякъде – в градинките край домовете ни, в училищния двор, в гората, където се разхождаме. Всеки от нас може да се грижи за природата, така че да бъде тя уютно място за живеене

Учениците от 2в клас бяха много въодушевени и радостни, че участваха в ученическия проект по Околен свят – „Природата около нас“.

Децата от всички групи бяха се подготвили с постери и необходимата информация. Затова огромна заслуга имат и родителите, които се включиха с огромно желание и ентусиазъм.

Ученици, родители и учители се обединиха в екипната работа.

Това е доказателство, че когато всички обединим своите сили в дадена кауза , то със сигурност тя се увенчава с успех.

Получи се невероятен час, в който учениците споделяха интересна информация за опазване на природата. С ентусиазъм представяха своите виждания за красива околна среда.

Децата са бъдещето на нашата планета Земя и трябва да ги възпитаме да я пазят, защитават и възстановяват!

Обичам и пазя природата – Учебен проект 2в клас