Oт 8 до 14.05.2016 год. се проведе заключителната партньорска среща между партньорите по проект „Еразъм без тормоз“ по програма Еразъм+ в гр. Люблин, Полша, в която се включи екип от СОУ „Пейо Яворов“ – ученици и учители. Основната задача на срещата бе обсъждането на краен продукт „Указател за справяне с тормоза в училище“. В него ще бъдат включени идеи за превантивни дейности в помощ на учителите и възпитателите. Представен бе също и съвместно разработен речник с думи и изрази по темата на проекта, преведени на 10 езика, както и упражнения с тях. Учителите участваха в обучителна сесия с преподаватели и психолози от Университета „Мария Кюри-Склодовска“ и разискаха  стратегии против насилието в училищата.
     Учениците изучиха учтиви изрази на полски език, драматизираха откъси от „Пепеляшка“ в съвременен прочит и в многонационален екип, играха заедно спортни игри. Много настроение създаде разучаването и изпълнението на танца полонеза. Младите хора показаха знания за Европа в организираната викторина и заедно откриха забележителностите на стария Люблин посредством интерактивна игра.
     Незабравима ще остане срещата с танцьорите и певците от ансамбъла за песни и танци „Люблин“, които ни поднесоха букет от песни и танци.
Убедени сме, че връзките между СОУ „Пейо Кр. Яворов“ и партньорските училища от девет европейски страни ще продължат и след приключване на проекта, защото обмяната на идеи в бъдеще би довела до постигане на по-добри резултати в нашите институции.

Заключителна партньорска визита по програма Еразъм+