На 22.02.2022 г. се проведе урока „Опазването на морето – здраве за хората“ в IV „а“ клас, като вариант на обучение по Човекът и природата в интерактивен режим. В роля на еко-експерти и учители бяха ученици от IX „а“ клас. Обучението се основаваше на споделени знания и опит на учениците от двете възрастови групи.

Добра мотивация за учене се постигна чрез занимателна задача за откриване на разликите между две илюстрации на морета – чисто и замърсено; моделиране на морски басейн и замърсяването му с различни отпадъци. Симулацията на разлив с нефт в морето беше акцинт, който породи и дискусия за последиците върху живите организми от такова замърсяване.

Най-голям интерес сред четвъртокласниците предизвика участието им в играта „Предай пластмасата“ в която те по достъпен начин можаха да разберат как хранителните вещества, респективно пластмасовите замърсявания в морето  преминават през хранителните вериги, достигат до човека и влияят върху неговото здраве.

С ентусиазъм и желание да се покажат знания децата решиха кръстословица, в която се припомниха понятия и се откриха взаимовръзки между стари и нови знания.

Гости на учениците и свидетели на тяхната отлична съвместна работа бяха Директора на училището, учители и екип на БНТ2.

Маргарита Маринова – главен учител по биология и ЗО

Иновативен урок по Биология и ЗО – „Опазването на морето – здраве за хората“