С края на учебната 2016/2017 година за учениците от 1 до 4 клас в СУ „Пейо Яворов“ приключи образователен проект  с наименование „Големият лов на растения“ на Програма Екоучилища и Toyota съвместно с  Ботанически градини Kю. Проектът се фокусира върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията в училищния двор и свързаните с тях видове. Координатор на проекта е Българско движение „Син флаг“.

Този вълнуващ проект насърчи децата да изследват заобикалящата ги природа, както и да се присъединят към други училища в най-големия до този момент научен училищен проект. 

Чрез проведена анкета се установи повишаване нивото на осведоменост за биоразнообразието сред учениците от 1, 2 и 3 клас в сравнение с началото на проекта. Децата проучиха видовете дървета в училищния двор и създадоха карта за местообитанията им. Те активно се включиха в засаждането на 80 фиданки от черен бор в училищния двор и засяха жълъди от дъб. Освен това направиха снимки на наличните растителни видове и поставиха къщички за птиците.

Дейностите, които се реализираха по време на проекта „Големият лов на растения“ развиха критично мислене на децата, както и им даде възможността да дадат своя принос към науката и опазването на околната среда.

 #thegreatplanthunt, #ToyotaEurope, #EcoSchools, #БългарскоДвижениеСинФлаг

Приключи проекта „Големият лов на растения“ в СУ “Пейо Яворов”