Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката относно прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст информираме, че сигнали за деца и ученици, които не ходят на училище се подават на тел. 0800 10 112 и електронен адрес: obhvat@mon.bg

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

Информация за същността на всеки вид социална услуга;

Практически насоки за действия при инцидент;

Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

 

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка в самостоятелна форма на обучение за редовна сесия 2017/2018 учебна година.

Съгласно чл.10 от Правилника за дейността на СУ “Пейо Кр. Яворов”:

чл.10 (1) Редовната изпитна сесия за определяне на годишни оценки на ученици, които са в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година се провежда в периода 15.04.2018 - 15.06.2018г., а поправителните сесии се организират съгласно изискванията на нормативната уредба.

График изпити - 9 клас

 1. Български език и литература- ЗП на 25.04.2018 год.;
 2. Английски език- ЗП- І ЧЕ на 02.05.2018 год.;
 3. Руски език- ЗП- ІІ ЧЕ на 04.05.2018 год.;
 4. Математика- ЗП на 09.05.2018 год.;
 5. Информатика- ЗП на 27.04.2018 год.;
 6. История и цивилизация- ЗП на 15.05.2018 год.;
 7. География и икономика- ЗП на 18.05.2018 год.;
 8. Психология и логика- ЗП на 30.05.2018 год.;
 9. Биология и здравно образование- ЗП на 04.06.2018 год.;
 10. Физика и астрономия- ЗП на 06.06.2018 год.;
 11. Химия и опазване на околната среда- ЗП на 08.06.2018 год.;
 12. Музика- ЗП на 16.04.2018 год.;
 13. Изобразително изкуство- ЗП на 17.04.2018 год.;
 14. Физическо възпитание и спорт- ЗП на 20.04.2018 год.;
 15. Информационни технологии- ПП на 19.04.2018 год.;
 16. Основи на пазарната икономика- ПП на 11.06.2018 год.;
 17. Биология и здравно образование- ЗИП на 13.06.2018 год.;

График изпити - 11 клас

 1. Български език и литература- ЗП на 25.04.2018 год.;
 2. Английски език- ЗП- І ЧЕ на 02.05.2018 год.;
 3. Математика- ЗП на 09.05.2018 год.;
 4. История и цивилизация- ЗП на 15.05.2018 год.;
 5. География и икономика- ЗП на 18.05.2018 год.;
 6. Философия- ЗП на 30.05.2018 год.;
 7. Физика и астрономия- ЗП на 06.06.2018 год.;
 8. Физическо възпитание и спорт- ЗП на 20.04.2018 год.;
 9. Информационни технологии- ПП на 19.04.2018 год.;
 10. Маркетинг и реклама- ПП на 04.05.2018 год.;
 11. География на туризма с културология- ПП на 11.05.2018 год.
 12. Мениджмънт в туризма- ПП на 11.06.2018 год.
 13. Български език и литература- ЗИП на 04.06.2018 год.;
 14. Математика- ЗИП на 14.06.2018 год.
 15. География и икономика- ЗИП на 27.04.2018 год.;
 16. Биология и здравно образование- ЗИП на 13.06.2018 год.;

Всички изпити се провеждат в зала №309, която е обезпечена с видео наблюдение, с начален час: 14:30 часа.