Когато отворите уеб сайта - souyavorov-varna.com, Вие се съгласявате с изложените по-долу условия, а ако не сте съгласни с тях, не можете да използвате уеб сайта.

СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна внимателно съблюдава защитата на Вашите лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Настоящата Политика за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018 год. и е изцяло съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Политиката има за задача да разясни на достъпен език метода по събиране и използване на лични данни на потребители, събрани чрез сайта souyavorov-varna.com

СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна не събира лични данни, които не са доброволно предоставени съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ако СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна има нужда от Вашите лични данни, за да се свърже с Вас или да Ви предостави услуга или информация, която сте поискали (напр. искане за получаване на информация или друго искане) или да Ви поиска информация свързана с дейността на училището, то тогава ще бъдете помолени да предоставите доброволно своите лични данни. Личните данни, които СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна събира могат да включват име, телефон, длъжност, имейл, адрес за връзка, официален адрес, адрес по местоживеене, както и всяка друга информация, която е представена доброволно от носителя на правото на защита на личните данни.

Този уебсайт може да събира определена информация за посещенията на потребителите, като например име на интернет доставчик, дата и час на посещение в уебсайта, IP адрес. Тази информация е нужна, за да се анализират тенденциите в поведението на онлайн потребителите и да се администрира, обновява и поддържа сайта по начин, който да отговаря на нуждите и потребностите на нашата аудитория.

УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които събираме чрез този уебсайт ще бъдат използвани за идентифициране, както и за да Ви бъде предоставена услуга, която сте поискали и сте потвърдили. СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна може да използва лични данни, за да предостави по-добро и по-качествено обслужване, да подобри и развива уебсайта, както и всички свързани с работата на СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна дейности.

Като посещавате този сайт - Вие се съгласявате, СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна може да използва Вашите лични данни, за да осъществи контакт с Вас, или да Ви осигури важна информация или услуга, свързана с нашата дейност и която Вие сте поискали. Като посещавате този сайт - Вие се съгласявате, че СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна може да Ви изпраща и друга информация, свързана с дейността на му и че училището може да споделя Вашите данни със свои партньори, които също могат да Ви изпращат информация, свързана с нашата дейност.

СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна и свързаните с него лица могат да споделят тази информация помежду си и да я използват съгласно настоящата Политика за защита на личните данни и в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Те могат и да я комбинират с друга информация, за да предоставят и подобрят представянето на дейността ни, продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна да използва личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на дейността и комуникацията с аудиторията на СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна.

СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна може да предостави Вашите данни на трети страни само и единствено в случаи, когато е нужно поради изискване на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) или добра воля това да бъде сторено.

Личните данни, които предоставяте на този уебсайт няма да бъдат комуникирани извън  СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

Личните Ви данни се събират и съхраняват от СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна и Вие можете да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с нас на имейл: yavorov_varna@abv.bg.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна много внимателно съблюдава защитата на Вашите лични данни, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). С помощта на множество системи и технологии за сигурност, ние осигуряваме защитата на Вашите данни от неоторизирани страни, употреба или публикации.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна си запазва правото за промени в тази Политика, в случай, че това се наложи. Ако това се случи, обновената Политика ще бъде незабавно публикувана на сайта ни. При разлика между тази политика и нормативен акт, приложима е законовата уредба. Препоръчваме регулярно да се преглежда тази Политика, за да сте винаги информирани за това как ние защитаваме Вашите лични данни.

Ако имате въпроси по отношение на обработването на Вашите лични данни от страна на СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна, винаги можете да се обърнете към нас.