На 14 и 15 октомври 2021 г. в гр. Бургас се състоя XXXI-та Национална конференция на ББИА /Българска библиотечно-информационна асоциация/ на тема „Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда“. В рамките на конференцията се връчиха годишните награди „Библиотекар на годината 2020“. Библиотекарят на СУ „П. Кр. Яворов“ г-жа Любка Метева бе удостоена с грамота за номинация за награда „Библиотекар на годината 2020“ в Национална секция на училищните библиотекари.

Поздравления!

XXXI-та Национална конференция на Българска библиотечно-информационна асоциация