Световната седмица на предприемачеството чества своята тринадесета годишнина, а Джуниър Ачийвмънт България е неин домакин от самото начало. От старта си през 2008 г. инициативата е достигнала и е помогнала на близо 50 милиона души да развият своя потенциал и да възродят предприемаческата екосистема в своята страна. Всяка година тази инициатива превръща седмица от месец ноември в най-мащабния в света празник на предприемачите, които дават живот на идеите си, насърчават икономическото развитие за подобряване благосъстоянието на хората. В настоящата реалност, обхванала обществото в световен мащаб, дигитализирането на значителна част от работния и образователния процес водят до осъществяването им в електронна среда от разстояние.
В Средно училище „Пейо Кр. Яворов“ Световната седмица на предприемачеството беше отбелязана с изготвени презентации и табла от ученици от гимназиален етап, изучаващи предприемачеството като учебен предмет или профил. Темите, върху които съсредоточиха усилията си учениците: Калина Кръстева, Йоана Колева и Ралица Георгиева - 9 -а клас, Йоана Ставрева - 9 -б клас, Зорница Петрова - 11-а клас, Алесандра Смилянова и Мартин Маринов – 12-а клас, Деница Иванова, Стефани Димитрова и Валентин Стоянов – 12-б клас, бяха свързани с области от предприемачеството в световен мащаб. Презентациите, подготвени от участниците бяха представени пред съучениците им във виртуална среда в часовете по предприемачество:

Успешен предприемач

Управляване на време

Шест мислещи шапки

Седмицата на предприемача

Известни предприемачи

Световната седмица на предприемачеството