Във връзка с 50-та годишнина от стъпването на човек на Луната и като част от мероприятията, посветени на 100 годишнината на МАС, на 07.06.2019 г. в зала „Николай Петров“ на Варненската обсерватория се проведе фестивал „Човек на Луната“.

В инициативата участваха 158 ученици и 24 учители от 20 училища и ЦПЛР от Варна, Аксаково, Аврен и Белослав с лунни рисунки, макети, есета и лунни танци. Учениците от СУ „П. Кр. Яворов“ участваха с рисунки и написване на есета по темата.

Всички участници получиха награди и грамоти, а училището получи специален плакет.

Фестивал “Човек на Луната”