СУ "Пейо Кр. Яворов" традиционно работи по общински, национални и международни проекти с различна насоченост - учебни дисциплини, творчество, екология, личностни взаимоотношения, иновативни практики на обучение.

2014/2015

За поредна година училището активно работи по проект "УСПЕХ". Учениците са включени в 24 групи. 360 ученици с интерес посещават клубовете.

Какви са групите и снимки от работата на ИИД може да видите - от тук

2012/2013

Проекти по секторна програма "Коменски", програма "Учене през целия живот"

„ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е СЦЕНА“ - двустранен проект

S.M.I.L.E. – „УСМИВКА“ - многостранен проект

2011/2012

Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" - УСПЕХ

до 2011

2010/2011

Проекти по секторна програма "Коменски", програма "Учене през целия живот"

"Вижте какво сме направили"

"Как учениците ще допринесат за опазване на планетата зелена и чиста"

"Преодоляване на ксенофобията чрез по-дълбоко разбиране на европейските култури"

2009

"Отворени сърца към отворени съдби"

"Тийнейджърите в 21век - между трудностите и надеждите"

Клуб "Приятели на ЦЕРН"

2008

„Сървайвър – Да превърнем училищната агресия в спортен дух за екипна победа”

„Тийнейджърите през 21 век – между трудностите и надеждите”

2007

„ЕКОКАБИНЕТ В ЕКОУЧИЛИЩЕ”

„ЖИЗНЕНИ И ЗДРАВИ ЧРЕЗ СПОРТ И ТУРИЗЪМ В СОУ”ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” – 2007 ГОДИНА”

"Психоактивни вещества и рискове при употреба сред учениците от начален и прогимназиален етап"

Летен лагер «ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО» - ранна превенция на противообществените прояви, чрез осмисляне на свободното време

„МОЯТ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК – средство за личностно развитие и общностна идентификация”

2006

„СПАСИ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ”

"УЧИЛИЩНО РАДИО "КАРАМБОЛ" - ІІ

"СПОРТ СРЕЩУ АГРЕСИЯ"

„ПОМОГНИ МИ ДА ОПАЗЯ ЗЕМЯТА ЗА УТРЕ”