Учениците от 8 а клас подготвиха флаери с думата „късмет“ на различните европейски езици, които раздадоха на малки и големи ученици на входовете преди започването на училищния ден.
По инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.
Европа разполага с истинско езиково съкровище: 24 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или малцинствен език. Основните цели на Европейския ден на езиците са да:
- осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да насърчи изучаването им във всяка възраст, не само в училищата, но и извън тях. ;
- популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа.

На 26 септември отбелязваме Европейският ден на езиците.