Уважаеми родители,

СУ "Пейо Кр. Яворов" обявява за второ класиране 8 (осем) свободни места за прием на ученици в I-ви клас за учебната 2021/2022 година

Записани деца в I клас след първо класиране за учебната 2021/2022 година

Списък на записаните деца след първо класиране и свободни места в 1 клас за учебната 2021/2022 година