Комисията за работа по проект „Заедно –напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети“ в СУ “П. Кр. Яворов“ се събра на своята първа среща.
В комисията са включени:

 • Бисера Крумова Желязкова – координатор на проекта и старши учител по Биология и здравно образование, и Човекът и природата
 • Маргарита Маринова – гл. учител, учител по Човекът и природата, Биология и ЗО
 • Диана Йорданова – ст. учител по БЕЛ
 • Даниела Лазарова – ст. учител по английски език
 • Десислава Христова – ст. учител по Математика
 • Диана Цанкова – ст. учител по География и икономика
 • Любомир Ангелов – учител по География и икономика
 • Лилияна Миланова – учител по Информационни технологии
 • Аглика Джелепова - учител по Информационни технологии
 • Стойчо Казаков – ръководител направление ИКТ
 • Иванка Николова – начален учител

На срещата членовете на комисията обсъдиха и приеха плана за работа по проект „Заедно –напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети“ за учебната 2021-2022г. Дискутираха и уточниха начина на документиране на иновативните уроци, взависимост от вида обучение (присъствено или онлайн), съдържанието на съответните учебни материали, както и отразяването на проведената иновативна дейност в сайта на училището. Новоназначените в училище колеги, включени в комисията, бяха запознати с целите, същността, целевите групи и очакваните резултати на иновацията.
Обсъдиха се възможносттите за кандидатстване и включване на СУ „П.Яворов“ в Национална програма „Иновации в действие“ за тази учебна година.

Първа среща на екипа по реализация на проекта