Иновативен – в пълния смисъл на думата! Така бе определен последният за тази учебна година иновативен урок, с ЕкоЕксперти от шести клас. Интерактивен, различен, интересен, динамичен, изпълнен с нови образователни технологии, урокът впечатли широка публика от учители и ученици.

Иновативният урок бе една от дейностите на партньорска среща „Екология и експертно учене – как го правим ние“,  по НП „Иновации в действие“-2024. Проведе се пред представители на училищата-партньори от Габрово, Велико Търново и Пловдив, и представители на „Училища в мрежа“ от Варна и региона.

Преодолявайки притесненията си от многобройната публика в Актова зала, малки и големи ученици се включиха активно в мултидисциплинарния урок, организиран под формата на интерактивна игра. 4 смесени отбора с ученици от двете иновативни паралелки, се състезаваха и отговаряха на въпроси с различна трудност, за различен брой точки. Въпросите бяха подчинени на глобалната тема „Енергийна ефективност“, разгледана от перспективата на различни учебни предмети. Допълнителна информация по темата публиката получи от училищния вестник „Енергия за Бъдеще“.

Водещите ученици от шести клас – Симона, Виктория и Мартин умело насочваха отборите в състезанието и следяха за спазване на правилата. Чрез видеострийминг всички присъстващи можеха да наблюдават в реално време обсъждането на въпросите и избора на верен отговор.

В играта бе включена и публиката, която чрез сканиране на QR-код във вестника, гласува в помощ на отборите по въпросите от допълнителния бонус-рунд. 4-те въпроса в него бяха с повишена трудност, от 4 интегрирани области: Биоматрикс, Геотехнологична пътека, Лингвистика и Екофауна. Оказа се, че с общи усилия трудните въпроси могат да бъдат решени. Към публиката бе отправено и предизвикателство да разпознаят един велик учен -  Никола Тесла, чийто образ бе генериран с помощта на изкуствен интелект.

Под ръководството и с решаващата помощ на Калин Тодоров – учител по информатика и информационни технологии, урокът премина при  висока степен на интерактивност, висок емоционален градус и с максимален образователен резултат. Иновативният урок доказа, че новите технологии могат да преобразяват учебния процес и да правят обучението интересно и ефективно.

Иновативен урок с ЕкоЕксперти от VI клас „Вселена от знания“