През учебната 2017/2018 в СУ „Пейо Яворов“ се реализира за втора поредна година образователен проект „Големият лов на растения“ на Програма Екоучилища и Toyota съвместно с  Ботанически градини Kю. В него взеха участие ученици от 2 до 4 клас. Проектът се фокусира върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията в училищния двор и свързаните с тях животински видове. Координатор на проекта за България е Българско движение „Син флаг“.

Този вълнуващ проект насърчи децата да изследват заобикалящата ги природа.  Чрез проведена анкета се установи повишаване нивото на осведоменост за биоразнообразието сред учениците от  2, 3 и 4 клас в сравнение с началото на проекта. Децата проучиха видове растения в училищния двор, допълниха създадената в предходната година карта за местообитанията и снимаха растенията през различните сезони, проследявайки тяхната промяна.

Ученици от 4 „а“ клас участваха в направата на клип „Как да си направим хранилки за птиците?“ като се използват отпадъчни материали и бяха поставени в училищния двор. В същия клас бе реализирана драматизация „Момче и пчела“ по стихове на Асен Разцветников с цел да се обърне внимание върху голямото значение на пчелите за опрашване на растенията.

Младите природолюбители от 3 клас също се включиха в изработването на хранилки за птиците, като освен това в 3 „д“ клас се проучи ролята на растенията и животните в хранителните вериги, а учениците от 3 „б“ клас направиха разсад от различни билки и обогатиха билковата градинка в двора.

 В ролята на „природни детективи“ влязоха децата от 4 „б“ клас, които издирваха и проучваха природни обекти в училищния двор по предварително предоставени образци (листа, парчета от кора и др.).

Дейностите, които се реализираха по време на проекта „Големият лов на растения“ развиха критичното мислене на децата и им даде възможността да дадат своя принос към науката и опазването на околната среда.

#thegreatplanthunt, #ToyotaEurope, #EcoSchools, #БългарскоДвижениеСинФлаг 

Проект „Големият лов на растения“