Ръководство:

Благовеста Ганчева - Председател

Юлиан Димитров - Зам. председател

Мирена Димитрова - Секретар

Орхан Хасан - Член

Зорница Заркова - Член

Мила Димитрова - Член

Представител на финансиращия орган - Община Варна - член