Ръководство:

Калин Горанов - Председател

Галя Попова - Зам. председател

Красимира Георгиева - Секретар

Мария Панова - Член

Юлиан Димитров - Член

Десислава Минчева - Член

Представител на финансиращия орган - Община Варна - член