Ръководство:

Калин Илиев Горанов - Председател

Галя Тодорова Попова - Зам. председател

Красимира Павлова Георгиева - Секретар

Мария Матева Панова - Член

Юлиан Лъчезаров Димитров - Член

Десислава Динкова Минчева - Член

Представител на финансиращия орган - Община Варна - член