Ръководство:

Калин Илиев Горанов - Председател

Галя Тодорова Попова - Зам. председател

Красимира Павлова Георгиева - Секретар

Златина Илиева Хорозова - Член

Орхан Хюсеин Хасан - Член

Тодорка Колева Маринова - Член

Светлана Иванова Райкова-Иванова - Член