Участие на ученици от СУ „Пейо Кр. Яворов“в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за учебната 2020/2021 година
За първа година учениците от нашето училище с ентусиазъм и желание се включиха в организираното от сдружение „10 книги“ състезание „Стъпала на знанието“, което се провежда с подкрепата на Славянския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и на Министерството на образованието и науката.

Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици 5 – 12 клас се провежда за шеста поредна година. Тестовете и темите за текстовете се разработват от Национална комисия , а оценяването на индивидуалните постижения на учениците се извършва от национални проверители и оценители. Във финалното състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература“ участват всички, които са показали максимален резултат (46-50 т.) в двата предварителни кръга. Финалният кръг се проведе на 10.05.2022 година.

Въпреки трудностите при организацията на първия предварителен кръг поради сложната епидемиологична обстановка в страната, учениците от V - XII клас положиха много усилия за своята подготовка и участваха в първия етап на състезанието. 19 наши възпитаници премериха сили със свои връстници от цялата страна. За наша радост и гордост, 8 от тях успяха да постигнат максимален резултат – от 46 до 50 точки, а на 2 от тях не достигнаха само няколко точки за постигане на посочения максимум.
Ето и имената на класираните за следващия кръг:
V клас
Мария Илиева– V б клас
Емре Мустафа – V б клас
Ивайла Горшкова– V б клас

VII клас
Виктория Стоянова – VII a клас
Галена Георгиева – VII a клас
Александра Иванова – VII a клас
Елис Кахраман – VII a клас

XII клас
Васил Петров – XII клас

Достойното представяне на нашите участници се базира изцяло на сериозната им подготовка, на тяхната допълнителна работа по предмета. По график следващият предварителен кръг ще се проведе през месец февруари 2022 година, но е възможно заради така създалата се епидемиологична ситуация, датата да бъде променена.

Изказваме благодарност на учениците, техните родители и учители по БЕЛ – Грета Борисова, Лиляна Лефтерова, Ивана Добрева и Диана Йорданова!

Желаем нови успехи и много сили в изкачването на едни от най-трудните стъпала – тези, които водят към майсторството на словото!

Ученическо състезание “Стъпала на знанието”