Екип от ученици и учители от СОУ „П. Кр. Яворов“ се завърна от международна среща, проведена в гимназия „Тракомакедонес“ в Атина, Гърция, където българските представители участваха в работна среща по проект „Еразъм +“ на тема: „Еразъм без тормоз“. В срещите участваха партньори по проекта от девет европейски страни: Белгия, Гърция, Германия, Италия, Испания, Полша, Румъния, Турция и Финландия.

Програмата бе наситена с разнообразни дейности.
В рамките на работните срещи делегациите се запознаха с гръцкия опит на НПО за подготовка на ученици и учители - медиатори за решаване на конфликтни ситуации и с такива, работещи по защита на правата на децата.
Работните срещи се проведоха под формата на семинари, обучение за създаване на комикси online чрез Pixton, ролеви игри, разработване на етюди, скечове, тренинги. Българските ученици имаха възможност да работят в екип с ученици от други държави и да дадат своя принос за оформянето на крайните продукти.
Учениците от всички партньорски страни изработиха огромен постер-колаж на тема „Училище без тормоз“ от предварително подготвени картини.
3 март – националният празник на България бе отбелязан с впечатляваща презентация от звук и картини, поднесена от ръководителя на групата Наталия Стоянова. Българската група получи сърдечни поздравления.

СОУ „П. Кр. Яворов” с принос в борбата срещу училищния тормоз