Наш екип участва в поредна обучителна мобилност по програма Еразъм + . Темата на проекта е  "Обърната класна стая - от ученици за ученици", а събитието се провежда в гр. Агридженто, Сицилия, в периода 18-25 март 2022г., където наш домакин е Основно училище "Ана Франк". Екипът ни се състои от: Даринка Стоянова - директор, Даниела Лазарова - учител по английски език и координатор на проекта, Калин Тодоров - учител по информационни технологии и учениците - Георги Кателиев и Галин Стоянов от 6 в клас, Ивет Христова и Анджелика Ангелевска от 7 а клас, Веселин Павлов и Йордан Джаков от 9 а клас, Мартин Маринов и Николай Драгнев от 12 а клас. Учениците подготвиха предварително обучителни видеа в областта на изучаване на чужд език, общуване, спорт, география, история и опазване на околната среда. През седмицата те ще работят в международни екипи, ще научат повече за историята и културата на Сицилия, ще създадат приятелства.

Публикация от вестник в гр. Агридженто

Медиите в град Варна също отразиха събитието в техните сайтове, като екип на БНР направи интервю с г-жа Даниела Лазарова и учениците от 12а клас Мартин Маринов и Николай Драгнев

Oбучителна мобилност по програма Еразъм+ в гр. Агридженто, Сицилия