Първото тестване за COVID-19 на учениците в СУ „П. Кр. Яворов“ премина успешно. Присъственото обучение беше възстановено за десет паралелки от начален етап. Бяха тествани над 150 ученици. Тестването премина безпроблемно, като игра за децата. В процеса се включиха 30 доброволци от родителската и училищната общност. Всички ученици са здрави.

Първото тестване срещу COVID-19 на учениците премина успешно